Burçlar

Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip 12 eve ayırmasından sonra buralara burçlar yerleştirilmiştir. Gökyüzü haritasında olduğu gibi her bir burç, 30 derecelik bir bölüme yerleştirilmiştir. Burçlar, Koç Burcu ile başlar ve Balık Burcu ile biter.

Bu on iki evin anlamları şöyledir:

 • Birinci evde, kişinin gelişimi ile ilgili mizacı, karakteri, iyi ve kötü eğilimleri ile ilgili her şey incelenir
 • İkincisi, paraya yönelik çıkarlarının tümü hakkında bilgiler verir.
 • Üçüncüsüne, yapacağı küçük seyahatleri, mekân değiştirmeleri ile ilgili bilgi almak için başvurulur.
 • Dördüncüsü, büyükleri(özellikle babası) ve miras işleri hakkında bilgi verir.
 • Beşincisine çocuklar, yapılacak işler ve para kazanmaya yönelik teşebbüsleri öğrenmek için bakılır.
 • Altıncısı, aile hakkında, ailenin çevresinde ve hizmetinde olanlar hakkında, hastalıklar ve mücadeleler hususunda genel bilgi verir.
 • Yedincisi, evlilik evidir. Burada ayrıca nefretlerin açıklanması, kavgalar, ayrılmalar da ortaya çıkar.
 • Sekizincide önceden beklenmeyen kazançlar, her türlüsünden elemler ya da doğal veya şiddetli ölümler yer alır.
 • Dokuzuncuda bilimsel yetenekler, uzun yolculuklar, dinî eğilimler ve ilâhî plândan gelen korumalar ortaya çıkar.
 • Onuncuda kişinin iyi ya da kötü talihi, sosyal durumu, yükselişi ya da düşüşü belli olur.
 • On birincisi, dostların, yardım edenlerin, birleşmelerin, her türden korunmaların belli olduğu evdir.
 • On ikincisinde her insanın hayatında görülen eprövler, aleyhte konuşmalar, düşmanlıklar, gizli düşmanlar, sürgünler ve esaretler ortaya çıkar.

ASTROLOJİ

Astroloji ise, gökyüzündeki cisimlerin konumu ile dünyada ki ve insan yaşamındaki olaylar arasındaki ilişkileri araştırır. Güneş’in, Ay’ın ve Planet’lerin belirli konumları ile aynı zamanda meydana gelen olayları ve bunların etkilerini gözler.

Astroloji, Güneş, Ay ve planetlerin belirli zaman aralıklarında gökyüzünde hangi konumda bulunduğunu hesaplayan “Ephemeris”adı verilen cetvellerden yararlanır. Gökcisimlerinin konumu, bu cetvellerden bulunarak kişilerin horoskopları çıkarılır.12 burç ise Dünya ve Güneş etrafında belirli bir çizgiyi takip ederek yaklaşık olarak 360 derecelik bir ekliptik çemberi oluşturur. Ekliptiğin 30 derecelik eşit 12 parçaya bölünmesi ile 12 burç ortaya çıkmıştır. Örneğin, doğum sırasında güneş 3. burçtaysa kişinin burcu İkizler olur.Yıldızlar içerisinde Güneş, en güçlüsüdür. O astrolojide ki belirli bir burçta doğan bir insanın, kişiliğini öylesine renkli bir şekilde etkiler ki, güneşin o günkü durumu iyi hesaplanırsa kişinin özellikleri şaşılacak derecede doğru olarak belirlenebilir.Bu elekromanyetik titreşimler kişilerin doğdukları burcun, verdiği karakter özelliklerini ömür boyu etkilemeye devam edeceklerdir. Güneş, insanların duygu ve davranışlarını incelerken göz önünde bulundurulması gereken tek faktör olmamakla birlikte, diğer öğeler içerisinde en önemlisidir